IMG_0329Om een ondergrond voor wegverhardingen of woningen gereed te maken voor bebouwing, moet de basis goed zijn. Dit gebeurt door het ontgraven en verzetten van grond en het aanbrengen van een zand- of funderingslaag.

Hiernaast verzorgen we ook de afvoer van overtollige grond. Dit alles volgens de wetgeving geregeld in Het Besluit Bodemkwaliteit (BbK).